Hudförändringar

Hudförändringar

Det finns en mängd olika hudförändringar som kan uppkomma i huden. Förändringar i huden har blivit ett allt allvarligare problem. Vi reser mer till soliga länder, ozonskiktet blir tunnare, medellivslängden ökar med efter åldern ökande känslighet. Pigmentfläckar kan vara av olika typ alltifrån fräknar till allvarlig hudcancer. Övriga hudförändringar kan vara vårtor, ”åldersvårtor”, röda kärlmissbildningar s.k. smultronfläckar, fibrom etc. men det finns även allvarligare former som saknar pigment t. ex. basalcellscancer och skivepitelcancer. Att göra en översyn av huden regelbundet hos en specialist är av stort värde. Ibland operera bort en del misstänkta förändringar på ett adekvat sätt och skicka dem för undersökning s.k. PAD. Vi har lång erfarenhet av att följa upp och operera hudförändringar. Vi utför även större operationer och utvidgade ingrepp av tidigare tagna maligna melanom, andra hudcancerformer och skickar sedan våra patienter för uppföljning på Karolinska och Södersjukhuset för fortsatt handläggning enligt vårdprogram.

Vi rekommenderar alla som har en riskfaktor dvs:  har ärftlighet för allvarlig hudcancer, har själv haft malign tumör i huden, har en känslig hudtyp (bleka,rödhåriga s.k. hudtyp I), har mer än 100 födelsemärken/ naevi och sådana som har tagit flera naevi som varit dysplastiska dvs med cellförändringar men ej cancer, att göra åtminstone årliga kontroller, hos läkare med erfarenhet av hudförändringar.

Vid våra hudkonsultationer går vi igenom bakgrund med solvanor, ärftlighet, hudtyp etc. Huden kontrolleras noga, ibland enskilda födelsemärken sk naevi med förstoring. Anmärkningsvärda märken som bör följas fotograferas och kartläggs och vi markerar de märken som eventuellt bör tas bort och ordnar med en operationstid. Om man redan vid tidsbokningen vet om att man vill bli av med ett visst märke går det att ordna en operation direkt.   Operationen som genomförs i lokalbedövning går ut på att ta en oval bit av hud med tillräcklig (2-3mm ) marginal runt märket som skall tas bort. Därefter sys huden ihop. Förändringen skickas för undersökning, s.k. PAD. Stygnen kan tas om 2-3 veckor och svaret kan dröja upp till 4-5 veckor beroende på hur mycket man har att göra på provtagningsenheten/patologen.

Övriga  snälla/benigna hudförändringar går också att ta bort på olika sätt allt ifrån s.k. åldersvårtor på huden eller lipom under huden. (se vidare under respektive diagnos; aterom, lipom, dermatofibrom, fibrom etc) med bara en skrapning eller kirurgisk excision/ borttagning i lokalbedövning.

Eldsmärken, smultronfläckar och kärlmissbildningar/ådernät  går bra att ta med IPL, laser, diatermi eller injektioner.

Ring och boka tid för en konsultation och/eller operation !

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev