Softlift

Softlift

Soft Lift- ansiktslyftet  utan kniv

Ansiktets åldrande följer vissa mönster, inte helt lika för alla, men dock ett mönster. Genom studier av dessa karaktäristika har man kommit fram till hur man kan använda injektionsbehandlingar för att skapa en form av ansiktslyftning utan operation. Denna blir naturligtvis individuell och man tar naturligtvis hänsyn till patientens önskemål. Man kan göra denna behandling vid ett tillfälle eller dela upp den på flera gånger. Det senare är ofta en fördel, då vissa moment kanske inte behövs om man får bra resultat på andra ställen. ”Less is more”.

Vid ”Soft lift” använder man ofta både fillers av olika slag som t.ex. Restylane, Juvederm och Radiesse samt Botox i en lämplig kombination. Man kan också använda upphettning och tightening av huden med radiovågor vi använder oss av Fractora som är en fraktionerade metod med nålar  alternativt Fractora firm som är en icke invasiv metod.

Ibland kan man lägga in trådar som stabiliserar eller stramar upp huden och stimulerar kollagenet men dessa har egentligen ingen fyllnadseffekt. Principen är densamma som vid ansiktskonturering men här tar man sig an hela ansiktet på en gång som en helhet.  Genom att injicera på vissa ställen förstärker och /eller ersätter man förlorad stödvävnad och fett under huden, men får också en utspänningseffekt.  Det finns många olika ideer och scheman hur man gör det på bästa sätt, men eftersom åldrandet av ansiktet ser olika ut hos olika människor, måste man lägga upp ett individuellt schema, där lägger man också in i vilken ordning man skall ta de olika delarna, vad som är viktigast för just den personen.

Behandlingen

Efter ett första möte där vi fotograferar, går igenom eventuellt medtagna bilder, bedömer och mäter ansiktet, huden och ungefär hur mycket material som går åt i de olika momenten och i vilken ordning de skall göras. Ibland kan sedan behandlingen starta redan vid samma tillfälle, om inga direkta hinder finns, t.ex. medicineringar, andra behandlingar etc. Annars bokar vi nya tider för behandlingarna. Besöken inleds med en premedicinering med smärtstillande och ev lugnande medel i tablettform.  Vi lägger en bedövningssalva på utmarkerade ställen där injektioner skall göras. Så injiceras försiktigt på olika djup i huden efter steriltvättning  och du följer med genom att då och då få se resultatet i en spegel. Vi avslutar med att modulera ut eventuella ojämnheter med Fucidin-salva som har en konsistens som vaselin men också är antiseptisk. Man bör ej sminka över stickställena förrän nästa dags morgon. Litet svullnad och rodnad blir det efter behandlingarna men avklingar under 3-5 dagar och eventuella missfärgningar går att sminka över.

Eventuella värmebehandlingar, laser, IPL etc göres innan injektionerna startar. När injektionerna är färdiga kan man eventuellt komplettera med kemisk peeling och ett bra hudföryngrande creme-sortiment. Vi använder oss av Neostrata.

Boka gärna en konsultation så ser vi vad som skulle vara bäst för just dig.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev