Hälsokontroll

Hälsokontroll

 

Hälsovård
Stockholmskliniken har  arbetat med hälsovård sedan 1998. Vi vänder oss till dig som privatperson eller till mindre och medelstora företag. Vi utför standardiserade hälsokontroller eller skräddarsyr enligt era önskemål för att passa just ert företag, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Uppföljning av ev. fel eller sjukdomar som framkommer i samband med hälsokontrollen sker på mottagningen eller remitteras vid behov vidare till specialist med rätt kompetens.

Varför ska man göra en hälsokontroll om man känner sig helt frisk? Jo, redan nu kan upptäckten av felaktigheter i t ex. blodprover eller dåliga levnadsvanor, med små insatser tidigt korrigeras. De kan förhindra eller senarelägga sjukdomar med ett friskare och längre liv som följd. Ta vara på din hälsa!
Övervikt och åderförkalkning går att motverka. Cancersjukdomar kan i dag ofta botas om de upptäcks i tid. Förslitningsskador kan undvikas eller senareläggas om arbets- och miljöfaktorer ändras i tid. Det är därför mycket viktigt med regelbunden uppföljning av hälsan och genomgång av de riskfaktorer man kanske utsätter sig för på sin arbetsplats, på grund av sin livsstil och sina levnadsvanor etc.

Ändring av kostvanor, en enkel medicinering, träning etc kan i långa loppet få stor betydelse för din hälsa. Dessutom kommer ofta utdelningen av en sådan satsning tidigare. Du börjar må bättre redan nu.

Hur går en hälsokontroll till?

Hälsokontrollen går till så att patienten före första besöket på mottagningen fyller i ett i förväg utskickat frågeformulär. Vid det första besöket träffar han/hon en sjuksköterska för ett hälsosamtal. Vi går igenom bland annat motion, kost, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress/psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar. Vid återbesök 3- 4 veckor senare  får du träffa en läkare för genomgång  av dina provsvar och övriga värden. Läkaren går igenom ev hälsoproblem och övriga utredningar.

Om behov finns,  kan man lägga till ytterligare undersökningar som lungröntgen, mammografi, ultraljud, arbetsprov o dyl. Prostatakontroll hos män samt undersökning av bröst hos kvinnor (om önskemål finns).  Önskar du boka tid för en hälsokontroll så kontakta oss.

 

                                                                                                                               

Blodprover tas på mottagningen, följande tas:

 • Blodstatus (röda, vita blodkroppar, blodplättar)
 • B-glucos (blodsocker)
 • Blodfetter (kolesterol ,triglycerider, HDL, LDL)
 • Järn, lever (asat, alat, gt, bilirubin)
 • Bukspottkörtel (pancreasamylas)
 • Njurfunktion (kreatinin,urea,urat)
 • Ämnesomsättning
 • Infektion (CRP)
 • Prostataprov på män som fyllt 40 år (PSA)

 

 • Längd
 • Vikt BMI
 • Blodtryck
 • Puls
 • EKG
 • Spirometri (lungfunktionsprov)
 • Syntest
 • Hörselprov
 • Urinprov (socker, bakterier ,äggvita, vita blodkroppar, blod),

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev